25 TEMMUZ 2009 17:12
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Madde 7- Okul disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerle ilgili olarak;
Dönem notu, hiçbir dersten 10'luk not sisteminde '5''ten, 5'lik not sisteminde '2''den az olmayan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde '7''den, 5'lik not sisteminde '3.50'den aşağı olmayan öğrencilerin adlarını dönem sonlarında bir liste halinde okul yönetiminden ister.
Listeyi inceleyerek, davranış notu indirilmemiş öğrencilerin, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde '7.00-8.49', 5'lik not sisteminde '3.50-4.49' arasında olanların Teşekkür, 10'luk not sisteminde '8.50', 5'lik not sisteminde '4.50' ve daha yüksek olanların Takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir.
Ayrıca, almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan öğrencilerin, onur kurulu, öğretmenler veya okul yönetiminin teklifi üzerine 'Onur Belgesi' ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.

Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışlar
Disiplin Cezaları
Madde 16- Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;
a) Uyarma-Mahrumiyet-Kınama,
b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma,
c) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma,
ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma,
cezalarından biri verilir.


Bu İçerik 1040 Kez Görüntülendi