02 EKİM 2012 00:00
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sendikamız Eğitim Sen, eğitim sisteminin her gün yeni bir saldırıya uğradığı ve dönüştürüldüğü bir dönemde, mevcut sistemi bilimsel bir eleştiriye tabi tutmak, yaşanan sorunları tartışmak ve alternatif eğitim politikaları üretmek kısacası “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?” sorusuna cevap olabilmek için “ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA EĞİTİM” ana başlığıyla 5. Demokratik Eğitim Kurultayı düzenleme kararı almıştır. Bu doğrultuda, şubemizde, kurultay konu başlıklarına yönelik DEK komisyonları kurulacaktır. Aşağıda belirtilen başlıklardan şubemizde oluşturulmasını ve çalışmalarına katılmak istediğiniz komisyonları 5 Ekim Cuma gününe kadar şubeye bildirmeniz önemlidir.

5. DEK KONU BAŞLIKLARI

ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA EĞİTİM

KAMUSAL, PARASIZ, BİLİMSEL, LAİK, ELEŞTİREL, ANADİLİNDE EĞİTİM

NE YAPMALI? NASIL YAPMALI?

1. Eğitimin yeniden yapılandırılması ve kamusal eğitim

Eğitimin metalaştırılması: Özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması 

Kamu yönetiminden yeni kamu işletmeciliğine (652 sayılı KHK, Kamu özel ortaklığı, yönetişim…)

Kamusal Eğitim ve eğitim hakkı

Ne ve nasıl yapmalı? 

2. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları

Eğitim Fakülteleri

Öğretmen Yetiştirme politikaları

Öğretmen atama sistemi 

Esnek ve güvencesiz istihdam politikaları

Öğretmenin/öğretmenliğin dönüşümü 

Eğitimde standart ve performans değerlendirme

Güvencesizliğe karşı mücadele deneyimleri

Ne ve nasıl yapmalı? 

3. Örgün ve Yaygın Eğitim Sistemleri

Okul Öncesi Eğitim

             İlköğretim

             Ortaöğretim 

             Okul tür ve düzeyler arası geçiş

Özel Eğitim 

Mesleki eğitim

Çocuk emeği sömürüsü

Yönlendirme

Yaygın Eğitim, Yaşam boyu öğrenme ve Uzaktan Eğitim

             Ne ve nasıl yapmalı?

4. Eğitimde Resmi Dil Politikaları, Anadilinde ve Çokdilli Eğitim 

Resmi dil politikaları 

Çocuk ve anadili (pedagojik tartışmalar)

Çokdilli ve çok kültürlü eğitim (Dünyadan örnekler)

Anadilinde Eğitim ve Yerelleşme

Ne ve nasıl yapmalı

 

5. Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim

Mevcut durum ( cemaat ve eğitim)

Devlet ve din eğitimi

Bilimsel/Laik Eğitim

Eleştirel eğitim

Eğitim ve ekoloji (çevre-duyarlı öğretim) 

Sanat ve spor eğitimi

Ne ve nasıl yapmalı?

 

6. Ders Kitapları ve Müfredat

Gizli Müfredat

Müfredatta cinsiyet ayrımcılığı

Müfredatta Kültürel/etnik ayrımcılık

Müfredatta Militarist Öğeler

Seçilmiş derslere ilişkin inceleme

   Ne ve nasıl yapmalı?

 

7. Bilimsel Kurumların ve Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılandırılması

Bilginin metalaştırılması

Yüksek öğretimde uluslararasılaşma politikaları

Bologna süreci ve yüksek öğretim (Şirketleştirilen Üniversite )

TÜBA ve TÜBİTAK

YÖK sorunu

Üniversite bileşenleri arası ilişkiler

Ne ve nasıl yapmalı?

 

8. Eğitimde Cinsiyet Eşitliği

Eğitimin içeriği ve toplumsal cinsiyet

Okul Kültürü ve toplumsal cinsiyet

Cinsler arası eşitlik için ne ve nasıl yapmalı?

   Ne ve nasıl yapmalı?

 

9. Eğitimde şiddet

Mobbing 

Okulda ve Medyada şiddet

Çocuk istismarı

   Ne ve nasıl yapmalı?

10. Yeni Medya -Bilişim Teknolojileri - Eğitim

Eğitimde İleri Teknoloji Kullanımı

(Internet, Tablet Bilgisayar, Akıllı Tahta, FATİH Projesi, AKP Popülizmi vb.)

Bilişim Teknolojileri-Öğretmen: Teknik ve Teknolojinin Eleştirel Okuması

Bilişim ve Medyaya Eleştirel Yaklaşımların Gündelik yaşamdaki Karşılıkları

   Ne ve nasıl yapmalı?

 

11. Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi

Demokratik okul

Öğretmen

Öğrenci

Veli

              Ne ve nasıl yapmalı?

 

Bu İçerik 2222 Kez Görüntülendi
DEK