22 EKİM 2009 00:33
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Danıştay İdari Davalar Kurulu verdiği kararla, öğretmenlerin ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için sevk alan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilememesi gerektiği sonucuna yol açmıştır. Bu karar sonucunda, öğretmen ve okul yöneticilerinin ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için alacakları sevklerden dolayı ders ücretlerinden yapılan kesinti sona erecektir. M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü de 27.08.2009 tarih ve 2207/73665 sayılı yazısı ile ayda dört güne kadar alınan sevkler nedeniyle ücret kesintisi yapılmaması gerektiğini duyurmuştur.

10 Mayıs 2008 tarihinden itibaren ayda 4 günü geçmeyen sevkler karşılığı kesilen ücretlerimizi geri alacağız.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün okullara gönderdiği 9 Ekim 2009 tarih ve 2498/82018 sayılı yazısında da belirtildiğigibi Danıştay İdare Davalar Kurulunun verdiği kararın uygulanma tarihi 10 Mayıs 2008 tarihinden itibarendir.

Bu çerçeve karşılığında 10 Mayıs 2008 tarihinden itibaren aldığımız ayda 4 günü geçmeyen sevklerimiz karşılığında kesilen ücretlerimizi tesbit ederek aşağıdaki dilekçeyle okullarımızdan talep etmeliyiz. Kurumlar bu günlerdeki sevkler karşılığında kesilen ücretlerimizi ödemek zorundadır.

 

                                               …………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
    
               Ek Ders Ücretleri Kararnamesinde, Bakanlar Kurulu’nun 10.05.2008 günlü Kararı ile yapılan değişiklik nedeniyle, okulunuz öğretmeni iken, ayda dört günü geçmeyen sevkli olduğum ya da ayakta tedavi gördüğüm aşağıda belirttiğim günlerde ek ders ücretlerimi alamamıştım:
1.    ../..../ 200.
2.    ../…/200.

             Söz konusu değişikliğin Danıştay’ca yürütmesinin durdurulması üzerine Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün yayımladığı, “Ek ders ücreti” konulu, 09.10.2009 gün ve 82018 sayılı genelgesi gereğince,  alamadığım bu ek ders ücretlerimin tarafıma ödenmesi gerekmektedir.
             Yukarıda belirttiğim …. güne ilişkin ek ders ücretimin ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. .                                                                                                                   ./10/2009

                                                                                                                                ( İsim )
                                                                                                                                ( İmza )
ADRES:  ………………………..
           .………………………. …………
   

Bu İçerik 1983 Kez Görüntülendi
HUKUK SEKRETERLİĞİ