15 EYLÜL 2009 01:17
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Haklarımız İçin 16 Eylül’de Alanlarda Olacağız!

Eğitim işkolunda yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek, ek ders ödemeleri ve eğitime hazırlık ödeneği üzerinden yaşanan haksızlıkların önüne geçmek için 16 Eylül’de saat 11.00'de İstanbul'daki tüm eğitim ve bilim emekçilerini Sultanahmet Meydanı'na, haklarımıza birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç'ın basın toplantısı metni.
İlköğretim okulu öğretmenleri, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği her ders yılı başında Eylül ayının ilk işgününden eğitim-öğretimin başladığı güne kadar, ders yılı sonunda ise Temmuz ayının ilk işgününe kadar öğretmenlik mesleği ile ilgili seminer çalışmaları yapmaktadır. Bu seminer dönemlerinde öğretmenlere belli günlerde normal mesai yaptıkları halde ek ders ücreti ödenmemektedir. Daha önceden ne kadar sürerse sürsün, tüm seminer döneminde ek ders ücreti ödendiği halde, 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6/3. maddesinde yer alan “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma süresinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” hükmü uyarınca, iki haftayı aşan seminer dönemi için ek ders ücreti ödenmemesi açık bir haksızlıktır.
İki haftadan fazla süren seminer dönemi için; örneğin bu yıl 29 ve 30 Haziran günlerinde ek ders ücreti ödenmemiştir. Bu dönem başında ise, 14–18 Eylül arası ve bayram haftasında 23-24-25 Eylül 2009 tarihlerinde öğretmenlerimiz okullarda ve görevlerinin başında olmasına rağmen kendilerine ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Sendikamız, 3-4-5 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin dört bir köşesinden başlattığı yürüyüşlerle taleplerini Bakanlığa iletmiştir. Öğretmenlerimizi mağdur eden bu büyük haksızlığın giderilmesi için yakın zamanda yeni girişimlerde bulunmamıza ve bu haksız uygulamanın sona erdirilmesini talep etmemize rağmen Bakanlık, şu ana kadar bu mağduriyetin giderilmesi noktasında hiçbir somut adım atmamış, üstelik taleplerimiz Bakanlık tarafından yanıtsız bırakmıştır. Eğitim Sen olarak, yüzbinlerce eğitim ve bilim emekçisini etkileyen bu hak ihlaline karşı sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir.
2009–2010 eğitim öğretim yılı başında yaşanan bir diğer sorun eğitime hazırlık ödeneğinin miktarı ve kapsamına ilişkindir. 2009 bütçesinde 515 TL olarak öngörülen eğitime hazırlık ödeneğinin her yıl olduğu gibi, tüm itirazlarımıza rağmen bu yıl da sadece öğretmenlere ödenmesi söz konusudur. Oysa her eğitim-öğretim yılı başında sadece öğretmenler değil, hizmetlisi, memuru ile tüm eğitim ve bilim emekçileri çeşitli hazırlıklar yapmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ısrarlarımıza rağmen yıllardır sadece öğretmenlere “eğitime hazırlık ödeneği” ödemekte, eğitim hizmetlerinin tüm eksikliklerine rağmen en iyi şekilde yapılması için emek harcayan diğer eğitim ve bilim emekçilerinin emeği görmezden gelmektedir. Bugüne kadar belirlenen eğitime hazırlık ödenekleri hem oldukça yetersiz, hem de sadece öğretmenlere ödendiği için kapsamı sınırlıdır.
Ek ders ücretlerimizin eksiksiz ödenmesi, eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim işkolunda çalışan herkese ödenmesi için 16 Eylül’de Türkiye’nin her yerinde alanlarda olacağız.
Taleplerimiz;
•    Seminer dönemlerindeki ek ders ücretleri hiçbir kesintiye uğramadan eksiksiz ödenmelidir,
•    Ders ve ek ders uygulamalarına ilişkin düzenlemeler eğitim sendikalarıyla birlikte yeniden yapılmalıdır,
•    Eğitime hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere değil, eğitim ve bilim işkolunda çalışan herkese bir tam maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmelidir,
Eğitim işkolunda yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek, ek ders ödemeleri ve eğitime hazırlık ödeneği üzerinden yaşanan haksızlıkların önüne geçmek için 16 Eylül’de tüm eğitim ve bilim emekçilerini alanlara, haklarımıza birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu İçerik 755 Kez Görüntülendi
SULTANAHMET MEYDANI 16 EYLÜL 11.00