27 TEMMUZ 2009 02:04
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Aralık ayı içinde okul müdürlüklerinin öğretmenler hakkında sicil raporu dolduracakları bilinmektedir. Sicil Raporları düzenlenirken, okul müdürlerinin yanlı, haksız ve kişisel değerlendirmelerinin önüne geçilebilmesinin yollarından biri de, sicil raporları sonuçlarının ilgili kişinin kendisine de gösterilmesidir.
 
Bu nedenle Şubemiz Hukuk Sekreterliği tarafından bir örnek başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
Üyelerimiz bu dilekçe ile okul müdürlüklerine başvurarak, hazırlanacak olan sicil raporlarının birer örneğini okul müdüründen talep edebilirler. Okul müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçenin mutlaka evrak kayıt bölümünden geçtikten sonra, kayıt numarası alınması, alınan kayıt numarası ve dilekçe veriliş tarihinin not edilmesi daha sonraki aşamalarda gerekli olacaktır.Dilekçe Örneği :

 

 

                           ................  İLKÖĞRETİM OKULU / LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                               ............

ADI VE SOYADI    :.....................           
T.C. KİMLİK NO    :.....................
GÖREVİ        :.....................
BAŞVURU TARİHİ    :.....................
KONU        : 2008 YILI SİCİL RAPORU

 

Halen okulunuzda ................. öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

    Bilindiği gibi 2008 yılı Sicil Raporum, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin    12. maddesi uyarınca, Aralık ayı ikinci yarısı içinde 1.sicil amirim olarak okul müdürlüğü tarafından doldurulacak ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. Hakkımda düzenlenecek olan 2008 yılı sicil raporunda Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 17. maddesindeki ölçütler göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacak ve bunun sonucunda 2008 yılı sicil puanım oluşacaktır.
    Sicil puanı değerlendirmesi, memurun çalışmalarındaki olumlu veya olumsuz yönlerin tespit edilmesi ve olumsuz yönleri varsa, bunların giderilmesi amacına yönelik bir uygulama olarak düşünüldüğünde, memur hakkında yapılmış olan değerlendirme sonucunun gene memurun kendisine bildirilmesi ve varsa olumsuz yanlarının giderilmesi için memura kendini değerlendirme hakkının sağlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteyim. Sicil raporundaki sonuçların, memurun kendisine bildirilmesi gerekliliğinin, memura olumlu sicil verilmesi durumunda da geçerli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca yapılmış olan sicil değerlendirmesinin sonucunun memura bildirilmesi, sicil raporlarının düzenlenmesi sırasındaki olası subjektif değerlendirme risklerini de önemli ölçüde gidermiş olacaktır.
    Bunlardan başka, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu da “demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olarak”(Madde-1), “kurum ve kuruluşların kanundaki istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuran kişinin yararlanmasına sunması için gerekli önlemleri alması”nı (Madde-5) zorunlu kılmıştır. Sicil raporları, 4982 Sayılı Kanunda sıralanmış istisnai durumlardan biri de değildir.
    Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun ilgili hükümleri de göz önüne alınarak, ilk sicil amirim olarak müdürlüğünüzce hakkımda düzenlenecek olan 2008 Yılı Sicil raporunun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilirken bir örneğinin de tarafıma verilmesi için gereğini bilgilerinize sunarım.
                                                                                                                        .../.../2008
                                                                                                               Adı, Soyadı ve İmzası
ADRES    :

Bu İçerik 1087 Kez Görüntülendi