12 AĞUSTOS 2011 14:42
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, bugün (04.08.2011) saat 10.00 da, KESK, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkanımız Lami Özgen ve hukuk danışmanlarımızdan Av. Mehmet Rüştü Tiryaki katılmıştır.

Anayasanın 53. maddesinde yapılan değişiklikten sonra 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası uyarınca her yıl 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Toplu Görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı ve Toplu Sözleşmeye ilişkin hukuksal düzenlemeler, toplantının gündemini oluşturmuştur.

Genel Başkanımız Lami Özgen toplantının birinci gündemiyle ilgili olarak, Anayasada yapılan düzenlemeden sonra 15 Ağustos tarihinde Toplu Görüşmelerin yapılamayacağını, Toplu Sözleşme için kabul edilebilir bir takvimin belirlenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Diğer konfederasyonlar ve Bakanlık yetkililerinin de benzer görüşleri dile getirmesi üzerine 15 Ağustos tarihinde Toplu Görüşmelerin yapılmayacağı konusunda mutabakata varılmıştır. 

Toplantının ikinci gündem maddesinde, Anayasanın 53. maddesi ışığında Toplu Sözleşmeye ilişkin yapılacak olan hukuksal düzenlemeler tartışılmıştır. Bu gündemde söz alan Genel Başkanımız Lami Özgen yapılacak düzenlemelerin evrensel sendikal haklar ve uluslararası sözleşmeler ışığında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Anayasada yapılan değişiklikle yapılan toplu sözleşeme düzenlemesinin grev hakkı ile tamamlanmadığı sürece bir anlamı olamayacağını dile getiren Özgen, bu önemli eksiklik telafi edilmediği sürece sadece geçmişte yapılan toplu görüşmenin adının toplu sözleşme olarak değiştirildiği bir süreç yaşanacağına işaret etmiştir. 

Özgen, bu nedenle yalnız toplu sözleşmeye ilişkin düzenlemelerin değil, bir bütün olarak 4688 Sayılı Yasanın tartışılması gerektiğini, Grev hakkı, özgür örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını içermeyen bir yasanın kabul edilemeyeceğini dile getirmiştir. KESK’in yönetici ve üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile yaşadığı adli, idari ceza ve yaptırımlara da dikkat çeken Özgen, 4688 Saylı yasada yapılacak değişiklikle kamu emekçilerinin sendikal faaliyetlerden dolayı hiçbir cezai işleme muhatap olmaması yönünde düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

4688 Sayılı yasada yapılacak değişiklikle kamu emekçilerine siyaset yapma hakkının tanınması gerektiğini de dile getiren eden Özgen, anayasada öngörülen Kamu Görevlileri Kurulu’nun oluşumunun da tarafsız ve demokratik olması gerektiğini savunmuştur.  Özgen, söz konusu kurulun taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık konusunda arabuluculuk yapabileceğini ancak kurulun vereceği kararın bağlayıcı olmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, kurul kararına karşı kamu emekçilerinin grev hakkı başta olmak üzere itiraz yollarını kullanabilmesinin özgür bir toplu pazarlık sürecinin gereği olduğunun altını çizmiştir. 

Toplantının sonucunda;

1. 15 Ağustos tarihinde Toplu Görüşmelerin yapılmayacağı,  

2. Konfederasyonlar ve bakanlıkça oluşturulacak bir komisyon tarafından, Yasa hazırlıklarına esas olmak üzere çalışmanın yürütülmesi; Komisyonun 8 Ağustos 2011 Pazartesi günü çalışmalarına başlaması, 

3. Gerek komisyon, gerekse bakanlık tarafından yürütülecek çalışmaların Ağustos ayı sonu ve en geç Eylül ayı başında tamamlanarak Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere hazır hale getirilmesi, 

4. TBMM’nin açıldığı 1 Ekim tarihinde öncelikle yasanın çıkarılması,

5. Yasa çıktıktan sonra Toplu Sözleşme çağrısının yapılması konularında anlaşma sağlanmıştır.

KESK BASIN BÜROSU

Bu İçerik 1818 Kez Görüntülendi
KESK TOPLU SÖZLEŞME 2011