01 EYLÜL 2014 23:09
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EĞİTİM SEN Genel Başkanı Kamuran KARACA, 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı öncesi tüm üyelere mektup aracılığı ile başarılar diledi.

EĞİTİM SEN Genel Başkanı Kamuran KARACA'nın mektubu;

2014-2015 eğitim öğretim yılına, geçmişten birikerek gelen ve sürekli artan sorunlarımızın ağırlığı ile başlıyoruz. Yıllardır okullarımızda, işyerlerimizde ülkenin ve eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen sorunlarını tartışıyor, bizleri yok sayarak alınan kararların bedelini yaşadığımız hak kayıpları ile ödüyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılını, eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında daha da ağırlaşan sorunlarla karşılıyoruz. Bir taraftan kalabalık sınıflar, derslik, öğretmen açıkları ve altyapı yetersizliklerinin yarattığı olumsuzluklar ile mücadele ederken, diğer taraftan hepimizi yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler ile başta iş güvencesi ve rotasyon tartışmaları olmak üzere geleceğimizi yakından ilgilendiren çok sayıda tehlike ile karşı karşıyayız.

Siyasi iktidar eğitim sistemini kendi siyasal ideolojik çıkarları doğrultusunda düzenlemek için peş peşe adımlar atıp, istediği yasaları bir gecede çıkarırken, bizler yıllardır ülkenin dört bir yanına çocuk ve gençlerimizi sağlıklı nesiller olarak yetiştirmek için fedakârca çalışıyoruz.

Siyasi iktidarın çabalarıyla son yıllarda giderek yaygınlaşan ve bizler açısından önemli bir tehdit haline gelen esnek çalışma ve güvencesizlik sorunu, okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında kuralsızlık üzerinden angarya çalışma uygulamalarının ve aşırı sömürünün en zorba yöntemlerinin uygulanmasını beraberinde getirmiştir.

Ataması yapılmayan öğretmenler sorununun giderek derinleşmesi, eğitim yöneticilerinin siyasal referanslarla belirlenmesi, eğitim politikaları belirlenirken bizlerin, sendikaların sözünden çok Başbakan'ın oğlunun sözünün dinlenmesi eğitimde yaşanan çürümenin giderek derinleştiğini göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), attığı her adımda angarya çalışmayı yaygınlaştırmanın ve bizleri bireysel performansa göre çalıştırmanın hesaplarını yapmaktadır. Bir taraftan ikili eğitim yaygınlaşırken diğer taraftan okullara tam gün mesai getirilmek istenmesi, MEB'in eğitim emekçilerini işlerine geldiği gibi, farklı şekillerde çalıştırmak için atılmış tehlikeli bir adımdır.

Yıllardır Memur Sen ile hükümet arasında imzalanan sefalet sözleşmeleri yetmiyormuş gibi, 2014 yılında tarihte ilk defa enflasyon farkı alamadık. Yüksek enflasyon ve vergi dilimi uygulaması nedeniyle son yılların en büyük ekonomik kaybı ile karşı karşıyayız.

Bizler okullarımızda, işyerlerimizde insanca yaşayacak ücret ve sağlıklı çalışma koşulları gibi en temel talepler etrafında birleşmedikçe, MEB'in dayatmalarına karşı hep birlikte sesimizi yükseltmedikçe, bugüne kadar yaşadığımız sorunlara yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Çalışma koşullarımız ve iş yükümüz her yıl daha da ağırlaşırken, iş güvencemiz, özlük-sosyal haklarımız ve diğer kazanılmış haklarımızın birer birer elimizden alınmasına izin vermeyelim.

Yıllardır kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkına yönelik taleplerimizi yok sayanlara, eğitimde yaşanan çürümeyi daha da arttıran uygulamalara onay vermemiz mümkün değildir. Eğitim sistemi üzerinden tüm topluma dayatılan dinsel-muhafazakâr yaşam tazına karşı laik ve bilimsel eğitim mücadelemizde ısrarcı olacağımızdan ve eğitimde her türlü bilim dışı, anti demokratik dayatmaya karşı örgütlü gücümüzle karşı duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Eğitim Sen olarak; kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hangi nedenle olursa olsun, ayrım gözetmeksizin hakları gasp edilen, sürgünlere ve soruşturmalara maruz kalan bütün eğitim ve bilim emekçilerini, yıllardır acil çözüm bekleyen sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Yıllardır yaşadığımız sorunlara ve sıkıntılara rağmen, bizler işyerlerimizde omuz omuza mücadele verdiğimizde karşımıza çıkan bütün engelleri birer birer aşacağımıza yürekten inanıyor, bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim emekçileri için sorunsuz ve başarılı geçmesini diliyorum.

Kamuran KARACA

Eğitim Sen Genel Başkanı

Bu İçerik 1469 Kez Görüntülendi
EĞİTİM SEN