11 MAYIS 2012 22:55
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube, AKP hükümetinin öğretmenleri 'çeşnicibaşı' yapmayı amaçlayan genelgesine sert çıktı. Bugün basına gönderilen metinde 'Sorumluluğu öğretmenlerin, okul yöneticilerin veya bazı konularda da öğrenci ve velilerin üstüne yıkarak işin kolaycılığına kaçılmamalıdır! Uygulama ile öğretmenlere ve okul yöneticilerine “ek görev”ler verilmeye çalışılmaktadır. Eğitim emekçileri angaryaya mahkum edilmemelidir!' dendi.

 

BASIN METNİ :

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Okul Sütü” uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve yaşanan aksaklıklar toplumda tartışmalara ve kaygılara yol açmaktadır. Sütlerin dağıtıldığı günden itibaren yaşanan sorunlar, öğrencilerde, velilerde ve toplumda endişeli bir şekilde izlenmektedir. Dağıtılan sütlerin nasıl bir hammaddeden üretildiği, üretim ve kullanım fazlası malzemeden veya süt türevi başka maddelerden imal edildiğine ilişkin tartışmalar sürerken, “okul sütü” içirilen çocuklarda görülen rahatsızlıklar olaya başka bir boyut kazandırmıştır. Bütün bu tartışmalar ve yaşanan sorunlar, “okul sütü” projesinin alelacele, hiçbir hazırlık ve kontrol mekanizması oluşturmadan başlandığına işaret etmektedir. Hükümet yetkilileri, “aşırı doz”, “ilk defa süt içmiş olmak” ve “alerjik reaksiyon” gibi fantastik açıklamalarla bir kez daha topu öğrencilere ve velilere atmış, yaşanan bütün aksaklıkların sorumlusu olarak neredeyse veli ve öğrencileri göstermişlerdir.

 

En son Hayvancılık Genel Müdürlüğü, hazırlayıp okullara da gönderdiği basına yansıyan Genelgede, Öğretmenlerin sınıfta sütlerin dağıtılmasından önce okul sütünü, koku, kıvam ve tat açısından kontrol etmelerini, farklılık olması halinde durumun Okul Sütü Kabul Komisyonu tarafından tutanak altın alınmasını istemektedir.

 

Sütlerin kontrolü ile ilgili olarak bütün sorumluluğu öğretmene yüklemek, öğretmenleri bir tür “çeşnici başı” gibi kullanmak, Bakanlığın bu konudaki yetersizliklerini net bir biçimde ortaya koymaktadır.

 

Milyonlarca öğrencinin sağlığını ilgilendirecek böylesi bir konuda, “tadına bakmak”, “kıvamına bakmak”, “koklamak” gibi ilkel yöntemlerle kontrol mekanizması oluşturmaya çalışmak,  sadece sorumluluktan kaçmak ve ileride olabilecek olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri hedef haline getirmektir. Ayrıca, öğretmenlerin “tadına bakarak”, “koklayarak”  bir sütün mikrobiyolojik durumunu anlayabilmeleri mümkün de değildir. Bu ciddiyetsizlik, milyonlarca öğrencinin sağlığı ile ilgili duyarsızlığı da ortaya koymaktadır.

 

  • Okul sütünün ne tür hammaddeden yapılmış olduğuna ilişkin bilimsel kontrol mekanizmaları oluşturulması ve sonuçlar düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır!
  • Okul sütünün kabulü ve standartlara uygunluğu, konunun uzmanı kişilerden oluşan uzmanlardan oluşan heyetlerce yapılmalı, bu işin yükü ve sorumluluğu öğretmenlerin veya okul yöneticilerinin sırtına yüklenmemelidir!
  • Bu dağıtım sonunda ortaya çıkacak atıkların ve hijyen sorununun giderilmesi için okullara yeterli sayıda kadrolu temizlik personeli ve temizlik malzemesi takviyesi yapılmalıdır!
  • Okulların sütleri saklama ve depolama koşullarının uygun olmadığı bilinmektedir. Bu sorunlar bir an önce bakanlık tarafından çözülmeli, bu işin yükü ve külfeti okul idareleri ile okul aile birliklerine bırakılmamalıdır!
  • Uygulamada ortaya çıkan sorunlar dikkatle incelenmeli, uygulama başından itibaren yeniden gözden geçirilerek aksaklıklar giderilmeli, anlamsız inatlaşmanın içine girilmemelidir!
  • Sorumluluğu öğretmenlerin, okul yöneticilerin veya bazı konularda da öğrenci ve velilerin üstüne yıkarak işin kolaycılığına kaçılmamalıdır!
  • Uygulama ile öğretmenlere ve okul yöneticilerine “ek görev”ler verilmeye çalışılmaktadır. Eğitim emekçileri angaryaya mahkum edilmemelidir!

 

                                                                                                                    Özge PORSUK

                                                                                                      Eğitim-Sen İstanbul 7 No Şube

                                                                                                                    Şube Sekreteri

Bu İçerik 1814 Kez Görüntülendi
ÖĞRETMEN 'ÇEŞNİCİBAŞI' DEĞİLDİR.