28 KASIM 2011 20:54
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nce “ Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” konusunda 2011/47 sayılı Genelge yayımlanmıştır. ADEY çalışmasındaki  RİDEF (Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu)  içerisinde yer alan çocuğun ailesi ve özel yaşamıyla ilgili soruları doldurmuyoruz ve okullarımıza dilekçe veriyoruz.

 

İlköğretim öğrencilerinin okula devamlarının sağlanarak, çocukların ilköğretimi zamanında ve diploma alarak tamamlamaları, devamsızlığın erken tanılanması, değerlendirilmesi, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasının sağlanması ve takibinin yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nce “ Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” konusunda 2011/47 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) kılavuzunu incelediğimizde uygulama aşamalarında yer alan piyasa ve imamların okullarla ilişkilendirilmesi, eğitim emekçilerinin mesai sürelerinin belirsizleştirilmesi, öğretmenlere angarya görevler verilmesi, öğrencinin özel hayatını ilgilendiren bilgilerin kimler tarafından ne şekilde kullanılacağına ilişkin, fişleme işlemi mi yapılmak isteniyor gibi soru işaretlerinden kaynaklı itiraz noktalarımız vardır. Buna ilişkin görüşlerimiz hem sendikamızın web sitesi ve şubelere gönderdiğimiz yazılar hem de Milli Eğitim Bakanlığına yazmış olduğumuz yazıda açıkca belirtmiş bulunmaktayız.

İlgili genelgede ortaya çıkan hukuksal ve İşlevsel olarak sorunlu olduğunu tespit ettiğimiz bu uygulamaya ilişkin ADEY uygulanmasının durdurulması ile ilgili gerekli hukuksal ve örgütsel girişimlerde bulunmaktayız.

Yapılan bu çalışmaların yanı sıra bu aşamada RİDEF (Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu)  içerisinde yer alan çocuğun ailesi ve özel yaşamıyla ilgili aşağıda bir kısmını belirtmiş olduğumuz kimi soru örneklerinin doldurulmaması önemlidir.

 

Örnek sorular;

·  Anne, baba, kardeşler veya akrabaları arasında suç işlediği için cezaevinde kalan kişi var mı?

·  Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından cinsel, duygusal, fiziksel istismara uğradığına dair bulgular var mı?

·  Ailede çocuktan başka bir çocuk ihmal ve istismar mağduru mu?

·  Yakın zamanda aile içinde travmatik bir yaşantı oldu mu?

·  Sıkça yalan söyler ya da hile yapar, ev okul ya da başka yerlerden çalar.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

 

          …………………… ……İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                            …./…/….…

 

 

 

Müdürlüğünüzde …………..….öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünce Aşamalı Devamsızlık Yönetimi(ADEY) konusunda 2011/47 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu kılavuzun uygulama aşamalarındaki RİDEF(Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu) içerisinde çocuğun ailesinin özel yaşamına ve aile bireylerinin kişisel değerlerine ilişkin sorularda yer almaktadır. Bu sorular Anayasa’nın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20.maddesine, iç hukuk hükmündeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel yaşamın ve aile yaşamın korunmasını düzenleyen 8.maddesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle söz konusu soruların doldurulmasını istemek, bu anketleri okul müdürlüğüne vermek 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”ı düzenleyen 134., 135. Ve 136.maddelerini ihlal edecek nitelikte olduğundan konusu suç olan emir niteliğindedir. Anayasa’nın “Kanunsuz emir” başlıklı 137.maddesinin 2.fıkrası uyarınca konusu suç olan emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceği kurala bağlandığından bu soruları cevaplamadan söz konusu formu doldurmak istediğimde ise sistem onay vermemektedir. Bu nedenle söz konusu formları zamanında teslim etmememden kaynaklı sorumluluk bana ait değildir.

Ayrıca bu sorular arasında çocuğun devamsızlığıyla ilgili kimi soruların ise çocuğun güven duyabileceği bir ortamda bir psikolog ya da en azından rehber öğretmenle görüşmesi sağlanmadan cevaplanmasının mümkün olmadığı kanısındayım. 

Arz ederim.

                                                                                                  Ad-Soyad

 

Adres:     

 

Bu İçerik 2271 Kez Görüntülendi