07 HAZİRAN 2011 01:16
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇİRİLECEK

 04.06.2011 tarih ve 27954 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli olarak görev yapmakta olan çalışanlar ile 4924 Sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli olanların tamamının, herhangi bir özel koşul aranmaksızın kadroya geçebilmeleri nöngrülmüştür. Sözleşmeli çalışanların kadrolu Devlet Memuru olarak atanabilmeleri sırasında göz önünde bulundurulacaktır:

1.    İlgili kişilerin (sözleşmeli çalışanların), 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içinde sözleşmeli olarak görev yaptıkları kurumlara, kadroya geçme talebi ile ilgili yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.    Kadroya geçirilme (atama) 632 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten (04.06.2011 tarihinden) itibaren 60 gün içinde yapılacaktır.

 3.    Kadroya geçirilecek olanların, sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin, devlet memurluğundaki kıdem, derece ve kademe durumlarına yansıtılması gerekmektedir.

4.    Kanun Hükmünde Kararnamenin çıktığı tarihten önce sözleşmeli olarak görevde olduğu halde, halen ücretsiz izin, doğum izni, seçimlerde aday olmak gibi nedenlerle geçici olarak görevden ayrılmış olanlardan, yeniden göreve dönme yeterliklerini kaybetmeyenlerin göreve dönmeleri halinde başvuru ve atanma süreleri, göreve döndükleri tarihten itibaren geçerli olacaktır.

5.    1 Haziran 2011 tarihinde KPSS puanı üstünlüğüne göre kadroya geçiş hakkı kazanan sözleşmeli öğretmenlerden isteyenler, halen atanmış oldukları kurumda 1 Eylül 2011 tarihinde kadrolu olarak göreve başlayacaklar. 1 Haziran 2011 tarihindeki başvuru sonucunda atananlardan, halen çalıştıkları kurumda görev almak isteyenler ise, mevcut Kanun Hükmünde Kararnamenin sağladığı durumdan yararlanabileceklerdir. Bu durum ile ilgili olarak, M.E.B.  ile Genel Merkezimizin yaptığı görüşmeler sonucunda, bakanlıkça düzenleme yapılacağı açıklaması yapılmıştır.

Hükümetin, seçim öncesinde çıkarmış olduğu bu Kanun Hükmünde Kararname, her ne kadar bir seçim yatırımı ve seçim rüşveti anlamı taşısa bile, sendikal mücadelenin ve toplumsal muhalefetin bu kazanımda büyük ve belirleyici rolünün olduğu özellikle bilinmeli ve unutulmamalıdır. Bundan sonraki ilk amacımız, eğitim işkolundaki atamaların tamamının kadrolu olarak yapılmasını kabul ettirmek olacaktır.

KADROYA GEÇME İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ EKTEDİR.

 

Bu İçerik 1846 Kez Görüntülendi
MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ.