01 HAZİRAN 2011 16:32
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Eğitim Sen olarak eğitimin niteliğini yükseltmekten çok ilköğretim kurumlarını piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda standartize etmeye yarayan toplum kalite yönetimi ve performans değerlendirme uygulamasıyla eğitim emekçilerini daha fazla çalıştırmayı hedefleyen söz konusu uygulamayı onaylamamız mümkün değildir. Dolayısıyla Eğitim Sen üyelerinin İKS formlarını doldurmamaları gerekmektedir.

EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİNİN AÇIKLAMASI:

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda pilot uygulaması yapılan İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) uygulaması, geçtiğimiz aylarda bütün ilköğretim kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. 

İKS’nin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen birçok çalışmanın (Toplam Kalite Yönetimi, Müfredat Laboratuar Okulları, Okulda Performans Yönetimi vb) sonuçlarını da kapsayacak ve bunları bütünleştirecek biçimde yürütüleceği anlaşılmaktadır.  

IKS, Bakanlık tarafından okulların belirli standartlara ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışma olarak dikkat çekerken, TKY ve performans değerlendirme uygulamaları ile asıl amacın bir taraftan her okulu kendi kaynağını yaratır hale getirirken, diğer taraftan eğitim emekçilerini daha fazla ve daha yoğun çalıştırmanın amaçlandığı dikkat çekmektedir. 

 Sendikamız tarafından İKS’nin gerçekte ne anlama geldiği ve gerçekte neyin amaçlandığına ilişkin kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre İKS’nin “öğrenci merkezli eğitim” iddiası, önümüzdeki dönemde ilköğretim kurumlarında hayata geçirilecek toplam kalite, performans değerlendirmesi ve eğitim emekçilerinin çeşitli şekillerde angarya çalıştırılmasının meşrulaştırılması amacıyla gündeme getirilmiş ve muhtemel tepkilerin önünü kesmek için kullanılmıştır. Bakanlığın amacı ilköğretim kurumlarının daha nitelikli eğitim hizmeti veren kurumlar olmasından çok, yıllardır eğitimde yaşanan ticarileştirme ve özelleştirme uygulamalarına kılıf hazırlamaktır. 

Eğitim Sen olarak eğitimin niteliğini yükseltmekten çok ilköğretim kurumlarını piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda standartize etmeye yarayan toplum kalite yönetimi ve performans değerlendirme uygulamasıyla eğitim emekçilerini daha fazla çalıştırmayı hedefleyen söz konusu uygulamayı onaylamamız mümkün değildir. Dolayısıyla Eğitim Sen üyelerinin İKS formlarını doldurmamaları gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İKS ile yapmak istediklerini ve gerçek amacını İKS eğitim dokümanları içinde görebilmek mümkündür. Bu amaçla ekte sendikamız tarafından hazırlanan kısa değerlendirme yazısının yanı sıra, içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış İKS dokümanları ve İKS içinde önemli bir yer tutan TKY ve performans değerlendirmesi konularında bilgilendirici yazılı dokümanlar dosya halinde gönderilmektedir.

Bu İçerik 2413 Kez Görüntülendi
İKS FORMLARINI DOLDURMUYORUZ.