16 KASIM 2011 00:06
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Etkin okuryazarlık, kendi adına karar verebilecek yeterliğe ve demokratik bilince sahip bireylerin temel özelliklerindendir. Bu da doğrudan doğruya okuma kültürü ile demokrasi arasındaki etkileşimi ifade eder. Çünkü kendi adına karar verme yeterliği, araştırma, sorgulama gibi süreçleri de barındırır. Bu süreçlerin, bir okuma kültürü içinde gelişip biçimlendiğini görmek zor değildir. Bu da okulöncesinden başlayarak eğitimin bütün aşamaları ile doğrudan bağlantılı ve dolayısıyla hem bireysel hem de toplumsal açıdan son derece önemli bir alan üzerinde olduğumuzu gösterir.


Okuma kültürü, birçok toplumsal etkenle birlikte, yeni iletişim biçimleri ve ortamlarının etkisiyle hem nicelik hem de nitelik açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Sorun yalnızca, ülkemizde sıkça dillcndirildiği gibi 'kitabın az okunması' değildir; bir başka büyük tehlike de okuma sürecinin ve okunan yayınların niteliğiyle ilgilidir. Bugün bulunduğumuz nokta, konuyla ilgili hemen herkes tarafından dile getirilen birtakım 'iyi niyetli' saptamalarla yetinilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu gereklilikten yola çıkılarak Eğitim Sen tarafından okuma kültürü bağlamında çeşitli araştırmalar yapılmakta, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yöndeki adımlardan biri de Eğitim Sen bünyesinde yoğun bir emeğin ürünü olarak gerçekleşen bir okuma etkinliğidir. Sözünü ettiğimiz çalışmanın ürünü olan bu katalogda, okuma bilinci ve estetik duyarlığın geliştirilmesi açısından, çocuk ve gençlik kitapları, ilgili bilimsel ve sanatsal birikime dayanılarak nitelikli edebiyatın gerektirdiği ölçütler ışığında incelenmiş ve belli başlı sonuçlar bu kitapta sunulmuştur.
Bu İçerik 6840 Kez Görüntülendi