20 AĞUSTOS 2009 21:29
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü Sempozyumu - 2009-07-11

DÜZENLEYEN KURUM: EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

ANA KONU: TÜRKİYE'DE OKUMA KÜLTÜRÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI / Diğer ülkelerdeki modeller

ALT BAŞLIKLAR:
1. Dünya'da Okuma Kültürü Konusunda Durum
2. Türkiye'de Okuma Kültürü Konusunda Durum
3. Türkiye'de Okuma Kültürüne İlişkin Engeller ve Sorunlar
4. Türkiye'de Okuma Kültürü Nasıl Geliştirilebilir?
5. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kitap Katalogları

AMAÇ: 'Okuma Kültürü' matbaanın bulunması ve özellikle 'Sanayileşme' ve 'Aydınlanma' ile birlikte bilginin toplumsallaşması sonucu olarak hep güçlendirilmek ve geliştirilmek istenen evrensel bir toplumsal istem ve gereksinim olmuştur. Sözü edilen kültürün Türkiye'deki gelişim süreci de yüz elli yıla yakın bir geçmişe dayandırılabilir. Dünya'da 'yazı' olduğu ve kullanıldığı sürece okumanın ve dolayısıyla okuma kültürünün de var olacağı açıktır. 21. yüzyılda okuma kültürü konusunda geri kalmak ya da geliştirici olmayan anlayışları bir politika olarak uygulamak, bu kültürün temel amaçlarının değişmesini ve kültürel kuşatmaları beraberinde getirecektir. Sempozyum tüm bu sorunları ortaya koymayı, tartışmayı ve çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır.

YER: Zübeyde Hanım Öğretmenevi - Ataşehir Girişi, Merdivenköy Yolu, No:1,
Ataşehir / İstanbul

SEMPOZYUM TAKVİMİ :
09 Temmuz 2009 Sempozyumun Duyurulması
01 Kasım 2009 Bildiri Tekliflerinin Son Günü
01 Ocak 2010 Danışma Kurulunun Değerlendirmesinin Son Günü
05 Ocak 2010 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
23-24 Ocak 2010 Sempozyum

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Yrd. Doç.Dr. Oya ABACI Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin ALPÖGE Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Sevda BEKMAN Boğaziçi Üniversitesi
Nabi BELEKOĞLU Emekli Öğretmen
Yusuf ÇOTUKSÖKEN Yazar-Edebiyatçı
Dr. Fatih ERDOĞAN Yazar
Prof. Dr. Nazan ERKMEN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN Osmangazi Üniversitesi
Doç.Dr. Kemal İNAL Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nejla KURUL Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfat OKÇABOL Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
Serpil AÇIL ÖZER Eğitim Sen Sorumlusu
Prof. Dr. Sedat SEVER Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent YILMAZ Hacettepe Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Aydın AFACAN Ankara 1 Nolu Şb.
Dr.Bülent AKDAĞ İstanbul 1 Nolu Şb.
Berna ATAŞ İstanbul 7 Nolu Şb.
Mehmet BOZGEYİK Eğitim Sen MYK
Cemal CANDAŞ Emekli Öğretmen
Akif COŞKUN Ankara 1 Nolu Şb.
Feyzullah COŞKUN İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı
Mustafa ECEVİT Eğitim Sen MYK
İlke EKİZCE İstanbul 4 Nolu Şb.
Hamit ERGÜVEN İstanbul 5 Nolu Şb.
Mustafa KOVANLIK İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı
Mehmet PAKIR İstanbul 2 Nolu Şb.

BİLDİRİ VE POSTER METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE İLETİŞİM
Araştırmacı ve yazarların bildirilerini 01 Kasım 2009 tarihine kadar, aşağıdaki e-posta adresine ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta: okumakulturu@egitimsen.info

Web: http://www.egitimsen.org.tr Tlf: (0.312) 439 01 14 Fax: (0.312) 439 01 18

Sempozyum Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Necdet NEYDİM

Sempozyum İletişim Sorumlusu
Berna ATAŞ 05052603667
Dr.Bülent AKDAĞ 05057186080

SEMPOZYUMA KATILMA KOŞULLARI :
KİMLER KATILABİLİR?
Okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusuna ilgi duyan akademisyenler, öğretmenler, anne babalar, sivil toplum kuruluşlarının katılımcıları, basın yayın işiyle uğraşanlar, yazarlar, eğitim fakültesi öğrencileri, kütüphane görevlileri ve yerel yönetim kurumlarının temsilcileri önceden kayıt yaptırmak kaydıyla sempozyuma katılabilirler.

SEMPOZYUMA KATILIM HANGİ ŞEKİLDE OLABİLİR?
1. Bildiri ile katılım: Sempozyuma bildiriyle katılım iki şekilde olabilir:

- Sempozyumdaki bir oturumda katılımcılara bildiri sunarak.

- Sempozyumda oluşturulacak komisyonlarda tartışılmak üzere bildiri göndererek.

2. Poster ile katılım: Sempozyuma okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda yapılan uygulamaları konu alan poster sunumu ile katılmak mümkündür.

3. Proje ile katılım: İsteyen kişiler sempozyuma okuma kültürünü geliştirmeye yönelik proje önerileriyle katılabilirler.

4. Dinleyici olarak katılım: Sempozyumun gerçekleştirileceği mekanın olanakları ölçüsünde önceden kayıt yaptırmak koşuluyla isteyen kişiler sempozyuma dinleyici olarak katılabilirler. Katılımda öncelik yabancı ve yerli konuklara, bildiri sunacak kişilere, Eğitim Sen merkez ve şubelerinden görevlendirilmiş kişilere tanınacak, diğer talepler olanakların elverdiği ölçüde karşılanacaktır.

5. Görüş ve öneri göndererek katılım: Okuma kültürünün gelişmesinin önündeki engellere örnek olabilecek yaşantılar veya bu engellerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerle ilgili öneriler, sempozyum düzenleme kuruluna önceden yazılı olarak iletilmek suretiyle sempozyumda yapılacak tartışmalara katkıda bulunmak mümkündür.

6. Yabancı ve yerli konuk olarak katılım: Sempozyuma katılacak yabancı ve yerli konuklar, düzenleme kurulunun yazılı çağrısıyla belirlenecektir.

BİLDİRİ, POSTER VE PROJELER HANGİ KONULARI KAPSAR?
1. Okuma kültürünün önündeki engellerle ilgili bilimsel çalışmalar.

2. Okuma kültürünün durumu ve bu kültürün geliştirilmesi konusunda yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar.

3. Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla anne babalar tarafından gerçekleştirilmiş uygulama örnekleri.

4. Okulda öğrencilere okuma kültürü kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiş uygulama örnekleri.

5. Toplumun çeşitli kesimlerinde okuma kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiş uygulama örnekleri.

SEMPOZYUMDA SUNULACAK BİLDİRİ, POSTER VE PROJELERİN SEÇİMİ:
Sempozyum için gönderilen bildiri, poster ve proje önerilerinin seçimi konusunda Danışma Kurulu yetkilidir. Bu seçimde aşağıdaki ölçütler esas alınacaktır:

1. Bildiri, poster veya projenin bilimsel ölçüt ve kurallara uygunluğu.

2. Bildiri, poster veya projenin konusunun belirtilen kapsama uygunluğu.

3. Çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanıp hazırlanmadığı.

4. Sempozyum programında uygun yer ve zaman bulunamaması nedeniyle ortaya çıkan planlama sınırlılıkları.

NOT: Danışma Kurulu tarafından kabul edilen bildiri, poster ve projeler sempozyuma sunulduktan sonra hazırlanacak kitapta da yayımlanacaktır. Ayrıca program sınırlılıkları nedeniyle sunulmasına olanak bulunmayan fakat Danışma Kurulu tarafından uygunluğu kararlaştırılan bildiriler de bu kitapta yer alabilecektir.

BİLDİRİ VE POSTER YAZIM KURALLARI
Hazırlanacak bildirilerin yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Bildiri Başlığı : 12 punto, ilk harfleri büyük, koyu ve ortada

Yazarın Adı : 11 punto ortada

Yazar Bağlı Olduğu Kurum : 11 punto ortada

Yazarın e-mail adresi : 10 punto, ortada

Ana Başlıklar : 11 punto ortada, tüm harfleri büyük, koyu

Alt Başlıklar : 11 punto sola dayalı, koyu

Metin : 11 punto iki yana dayalı (justified) 1,5 satır aralığı ile
1. Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2 cm boşluk kalacak şekilde (yazım alanı 17cm x 25 cm) düzenlenmelidir. Bildiriler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki yana yaslanmış (justified) olarak ve 1,5 aralıklı yazılmalıdır. Bildiri bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

2. Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Dipnot niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak metnin sonundaki notlar başlığı altında sıralanmalıdır.

3. Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

4. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir.

5. Bildiriler Türkçe olarak 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
Posterin hazırlanması sırasında aşağıda verilen kurallar gözönünde bulundurulmalıdır:

1. Posterin maksimum boyutu 80 cm X 110 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.

2. Posterde bulunan tüm yazılar okunması kolay olan Times New Roman yazı stilleri kullanılarak başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26- 40 ve diğer bölümler için 16- 18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.

3. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen bildiri tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

5. Posterler düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

6. Poster yapıştırma konusunda düzenleme kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

7. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.


Bu İçerik 3105 Kez Görüntülendi
OKUMA KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUM