MEHMET ERAY ÜNAL / 28 HAZİRAN 2010 21:58
28 HAZİRAN 2010 21:21
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.
Kamu Personel Rejimine Hayır.

Kamu Personel Rejimi Yasası'na karşı Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube olarak Avcılar'da yaklaşık 200 kişinin katılımı ile bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında sık sık ' Ne 4B, Ne 4C Herkese Güvence', ' Sözleşmeli Köle Olmayacağız.', ' Eğitim Haktır. Satılamaz', ' Parasız Eğitim, Parasız Sağlık', 'Eğitim Haktır, Satılamaz', ' Eğitimde Ticaret, Cehalettir.'... sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında çevre binalardaki ve Marmara Caddesi'ndeki insanlar da alkışlarla destek oldu.


Yürüyüşün ardından Şube Başkanımız Azim ŞAMİLOĞLU basın açıklamasını okudu.


BASIN AÇIKLAMASI METNİ :


Değerli Basın Emekçileri,


Bugün burada siyasi iktidarın 657 sayılı yasada yapmayı planladığı değişikliğe karşı itirazımızı ve dile getirmek için bir aradayız. 657 sayılı yapılacak değişiklik tasarısına kökten itiraz ediyoruz.


Siyasi iktidarın kamu emekçilerinin temsilcilerine sormadan, danışmadan kamuoyundan kaçırarak kapalı kapalı ardında, “ben yaparım, olur” anlayışıyla gündeme getirdiği sinsi bir tasarıyla karşı karşıyayız. Tasarı açıklandığında neden kamuoyundan, kamu emekçilerinden gizlendiği de ortaya çıkmıştır.


Çünkü bu tasarı kamu emekçilerinin ekmeğiyle oynamayı amaçlamaktadır. Çünkü bu tasarı kamu emekçilerini kapıkulu yapmayı amaçlamaktadır. Çünkü bu tasarı kamu emekçilerinin iş güvencelerini ellerinden almayı amaçlamaktadır. Çünkü bu tasarı kamu yönetimini toplumsal fayda ekseninde değil, sermaye etkinliği ekseninde yeniden kurmayı amaçlamaktadır.


Kamu emekçilerinin bu tasarıyı kabul etmesi, iş güvencelerine yönelik bu açık saldırıyı kabul etmesi mümkün değildir.


Tasarı, kamu emekçilerinin iş güvencesine saldırmaktadır. Getirdiği disiplin uygulamaları ile kamu emekçilerinin kaderini amirlerin subjektif, tek yanlı değerlendirmelerine teslim etmektedir.


Tasarı, kamu emekçilerinin esnek çalışma düzenine geçmesini hedeflemektedir. Türkiye’de emekçiler iki yıldır mevcut esnek çalışma modeli olan 4B, 4C ile mücadele ediyor; TEKEL direnişi bunun mücadelesidir, emekçiler 1 Mayıs’ta güvencesizliğe karşı mücadeleyi yükseltiyor. Hükümetin yanıtı tüm kamu emekçilerini 4B, 4C gibi esnek çalışma modellerine göre çalıştıracak bu taslak oluyor.


Tasarıda öngörülen sendika üyesi olan kamu emekçilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4  defa toplam 122 Liralık toplu görüşme ödeneği verilmesi yandaş sendika yaratmayı amaçlamaktadır.


Yandaş sendikalar 2008 Toplu görüşmelerinde “kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans  esasına dayalı bir çalışma düzeninin yerleştirilmesi” adı altında bu köleleştirme yasasını onayladılar. Bir tek KESK karşı çıktı.


KESK olarak 2 milyonu aşan kamu emekçisinin sesi olma iddiasındayız; kamu emekçileri hareketini biz yarattık, memur, kapıkulu kavramlarına karşı bugün onur duyduğumuz kamu emekçisi kavramını biz inşa ettik; KESK ve EĞİTİM SEN gerçek sendikadır, gücünü emekçilerden alır, KESK’in ve EĞİTİM SEN’in yönünü emekçiler belirler.


Haklarımız için, özgür demokratik bir ülkede barış içinde yaşama özlemimiz adına bu tasarıya direneceğiz.


İşsizliğe, güvencesizliğe, örgütsüzlüğe boyun eğmeyeceğiz!


Siyasi iktidarın emek karşıtı politikalarını asla kabul etmeyeceğiz.


Bütün emekçileri, kamu emekçilerini, emek dostlarını, bu mücadeleye davet ediyoruz!


Bütün kamu emekçilerini iş güvencelerini ellerinden almaya çalışan, kamu emekçisini kapıkulu yapmaya çalışan, geleceklerini karartan bu tasarıya karşı öz mücadele örgütleri KESK ve KESK’e bağlı sendikalarda güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.


Bu tasarı hemen geri çekilmelidir. Kamu emekçileri grevli toplu sözleşme haklarının hayata geçirilmesi konusunda asla geri adım atmayacaklardır.


Siyasi iktidar kamu emekçilerin mevcut haklarını elinden almaya yönelik tasarıyı geri çekmeli toplu sözleşme masasına oturacağını açıklamalıdır.


Yaşasın emek, barış ve demokrasi mücadelemiz!


EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE


Eylem basın açıklamasının ardından katılımcıların 'Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber, Ya Hiç.' sloganıyla sona erdi.Bu Galeri Kez Görüntülendi